Huisregels.

ALGEMEEN

Bij entree van het festivalterrein of kopen van een ticket ga je automatisch akkoord met onze huisregels.

Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement. Bij overtreding van de huisregels en ongewenst gedrag kun je van het terrein verwijderd worden. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Luilak Festival dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

 

TOEGANGSCONTROLE

Om toegang te krijgen tot Luilak Festival Under 16 dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop en aan de kassa.

Medewerkers hebben het recht de bezoekers te onderwerpen aan een controle.

Zonder geldig entreebewijs en onder de 12 jaar of boven de 16 jaar, geen toegang!

Bij de ingang of tijdens het feest kan door een medewerker van gevraagd worden je identiteitsbewijs te tonen.

Personen in kennelijke staat van dronkenschap of onder de invloed van drugs, worden niet toegelaten op dit festival

U wordt bij entree gefouilleerd. Ook op het evenemententerrein kunt u gefouilleerd worden.

Bij het verlaten van het feestterrein wordt er niet opnieuw toegang verleend.

Op dit evenement is het ontzeggingenbeleid van de horeca van toepassing.

 

HORECA

Luilak Festival Under 16 is een alcoholvrij festival. Er zal dus uitsluitend non-alcoholische dranken worden geschonken.

 

Consumptiemunten worden verkocht tot 00.00 uur. De bar sluit om 00.15 uur! Niet gebruikte munten worden niet retour genomen.

Flesjes worden zonder dop geserveerd.

 

ROKEN

Luilak Festival Under 16 is een rookvrij festival. Dit betekent dat er niet gerookt mag worden op het festivalterrein. Ook niet in de openlucht.

 

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Op dit festival is er een “Zero Tolerance” drugsbeleid van toepassing. Dit houdt in dat er geen soft-en harddrugs en andere verdovende middelen (zoals lachgas) zijn toegestaan op het terrein. Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet-toegestane voorwerpen bij zich dragen wordt dit zonder dat dit retour gevraagd kan worden in beslag genomen. Bij constatering van bezit en/of handel in harddrugs wordt altijd de politie ingeschakeld en de toegang direct ontzegd.

 

KLEDING

Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

 

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

 

GELUIDSNIVEAU

Het geluidsniveau op dit terrein is hoger dan 90 Db(a)

Dit kan (zonder bescherming) leiden tot gehoorbeschadiging.

Oordoppen zijn verkrijgbaar bij de kassa’s

 

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

 

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

(Semi-) professionele fotocamera’s zijn zonder schriftelijke toestemming van Luilak Festival verboden op het terrein, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Luilak Festival professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken.

 

EHBO

Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een paracetamol of pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.

 

TOILETTEN

Op het terrein zijn voldoende dixi’s en plaskruizen te vinden.. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

 

PROMOTIE EN VERKOOP

Het is verboden om zonder toestemming van Luilak Festival goederen te verhandelen, te flyeren, te samplen of andere zaken te verspreiden op en rondom het terrein van Luilak Festival. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 

MUNTEN

Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas.

Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie geldig, Deze munten kunnen niet worden ingewisseld.

 

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. Luilak Festival is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

 

VERBODEN MEE TE NEMEN

Het is verboden zaken mee te nemen als : drink- en etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend en voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, parfum, deodorant en overige spuitbussen of- flessen, paraplu’s, stoelen en krukjes e.d, verdovende middelen, drugs en dieren.

Bij constatering van bezit van wapens, scherpe voorwerpen, en “eigen” drank worden deze in beslag genomen en de politie ingeschakeld. Ook kan de toegang worden ontzegd.

 

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

 

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

 

 

 

Zorg met zijn allen voor een leuke sfeer, zodat dit feest nog jaren georganiseerd kan worden!